Windykacja w szerokim zakresie, w tym:

  • monitorowanie należności,
  • negocjacje z dłużnikiem i uzyskiwanie zabezpieczenia wierzytelności,
  • dochodzenie należności przed sądem,
  • nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym.