Rachunkowość | Prawo | Księgowość | Windykacja

Łączymy profesjonalne usługi księgowe i rachunkowości
z obsługą prawną, pomocą organizacyjną, a także windykacją.

O firmie Skontaktuj się z nami
Informacja o spółce Prawo i Rachunkowość

O firmie

Jesteśmy firmą, która świadczy usługi prawno – księgowe, w zakresie stałej obsługi prawnej i księgowej, jak też doraźnej, w tym windykacji należności, restrukturyzacji zobowiązań i odzyskania płynności, pozyskania finansowania.

Nasze doświadczenie wskazuje, że problemy znacznej części podmiotów zaczynają się od zaniedbania kontrolowania i dochodzenia własnych należności; łatwo zmienić status z wierzyciela, który powinien windykować swoich dłużników, na dłużnika, który sam podlega windykacji. Dlatego tak ważnie jest szybkie podejmowanie działań w celu dochodzenia i egzekwowania swoich należności. Takie czynności w imieniu naszych klientów podejmujemy.

Potrafimy zapewnić także pomoc prawną w skomplikowanych procesach sądowych na gruncie prawa gospodarczego.

Współpracujemy głównie ze średnimi i małymi przedsiębiorstwami, z różnych branż. Jesteśmy w stanie doradzić wybór właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzić przez proces jej organizacji i ewentualnej rejestracji.

Ten zakres usług różni nas od podmiotów, które zajmują się albo tylko obsługą prawną, albo tylko obsługą księgową, albo typową windykacją.

Cennik usług Prawa i Rachunkowości Sp. z o.o.

Cennik usług

ber 100 aft
Nasze wynagrodzenie zależy od rodzaju świadczonej usługi. Przy stałej obsłudze stosujemy zwykle wynagrodzenie ryczałtowe lub według stawki godzinowej. Przy czynnościach windykacyjnych większa część naszego wynagrodzenia ma charakter prowizyjny zależny od skuteczności podjętych działań, częściowo godzinowy. Przy innych usługach ustalamy wynagrodzenie według którejś z powyższych zasad.