Obsługa księgowa.

Usługi związane z rachunkowością.

Sporządzanie dokumentów sprawozdawczych.