Jesteśmy firmą, która świadczy usługi prawno – księgowe, w zakresie stałej obsługi prawnej i księgowej, jak też doraźnej, w tym windykacji należności, restrukturyzacji zobowiązań i odzyskania płynności, pozyskania finansowania.

Nasze doświadczenie wskazuje, że problemy znacznej części podmiotów zaczynają się od zaniedbania kontrolowania i dochodzenia własnych należności; łatwo zmienić status z wierzyciela, który powinien windykować swoich dłużników, na dłużnika, który sam podlega windykacji. Dlatego tak ważnie jest szybkie podejmowanie działań w celu dochodzenia i egzekwowania swoich należności. Takie czynności w imieniu naszych klientów podejmujemy.

Potrafimy zapewnić także pomoc prawną w skomplikowanych procesach sądowych na gruncie prawa gospodarczego.

Współpracujemy głównie ze średnimi i małymi przedsiębiorstwami, z różnych branż. Jesteśmy w stanie doradzić wybór właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzić przez proces jej organizacji i ewentualnej rejestracji.

Ten zakres usług różni nas od podmiotów, które zajmują się albo tylko obsługą prawną, albo tylko obsługą księgową, albo typową windykacją.