Nasze wynagrodzenie zależy od rodzaju świadczonej usługi. Przy stałej obsłudze stosujemy zwykle wynagrodzenie ryczałtowe lub według stawki godzinowej. Przy czynnościach windykacyjnych większa część naszego wynagrodzenia ma charakter prowizyjny zależny od skuteczności podjętych działań, częściowo godzinowy. Przy innych usługach ustalamy wynagrodzenie według którejś z powyższych zasad.